top of page

Homeopatian tutkimus ja antibioottiresistenssi

 

Homeopatia on yksi maailmanlaajuisesti käytetyimmistä hoitomuodoista.

EU:n sisällä n. 100 miljoonaa ihmistä käyttää homeopatiaa, mikä on 29 % koko alueen väestöstä. Kauttaaltaan Euroopassa suuri osa lääkäreistä määrää homeopaattisia lääkeaineita, Saksassa joka kolmas. Viimeisimpänä Sveitsi virallisti Homeopaatin ammattinimikkeen ja koulutuksen viime kesänä. Sveitsissä homeopatiaa käytetään virallisesti lääketieteen rinnalla.

 

2013 homeopatiaa on tutkimuksen mukaan käyttänyt:

 

Saksalaisista 60%

Italialaisista 35%

Espanjalaisista 33%

Ranskalaisista 56%

Belgialaisista 69%

Itävaltalaisista 50%

 

Lähde: tutkimus 1 tekstin lopussa.

 

Homeopaattisia hoitoja korvataan lakisääteisellä sairasvakuutuksella Belgiassa, Ranskassa, Portugalissa ja Sveitsissä. Monissa muissa Euroopan maissa yksityiset sairasvakuutukset korvaavat homeopaattisen hoidon.

 

Lähde: tutkimus 2 tekstin lopussa

 

Koko maailman laajuisesti katsottuna homeopatiaa käytetään paljon. Intiassa on yli 200 000 rekisteröityä lääkärihomeopaattia ja joka vuosi rekisteröidään noin 12 000 uutta. Intiasta löytyy kaikista eniten homeopatian käyttäjiä kansallisesti koko maailmassa, yli 100 miljoonaa ihmistä on homeopaattisen hoidon piirissä.

Homeopatia on osa julkista terveydenhuoltoa Intian lisäksi, Brasiliassa, Chilessä, Meksikossa ja Pakistanissa.

 

Lähde: tutkimus 3 tekstin lopussa

 

WHO suosittelee jäsenvaltioitaan sisällyttämään täydentäviä hoitomuotoja (CAM – Complementary and Alternative Medicine) terveydenhuollon järjestelmiin. Se on laatinut suosituksen (Traditional Medicine Strategy 2014-2023), jonka tarkoitus on yhdistää täydentävät hoidot osaksi kansallista terveydenhuoltoa. Tavoitteena on saada hoidot tasapuolisesti, turvallisesti ja tehokkaasti kaikkien kansalaisten käytettäväksi.

 

Tutkimuksia homeopatiasta tehdään koko ajan ja tuloksia löytyy paljon saksan- ja englanninkielellä.

Viimeisin ulkomainen julkaistu tutkimus on vuonna 2017. Homeopathic research- instituutin tekemä kaksoissokkotutkimus masennuksen hoidosta. Koko tutkimuksen löydät Homeopatic researc instituutin nettisivuilta.

 

Tutkimus toteutettiin, koska haluttiin todisteita siitä, olisiko homeopatia toimiva, hyväksyttävä ja turvallinen hoitotapa näille potilaille. Tutkimusta tehtiin 12 kuukauden ajan. Tutkimuksen henkilöt olivat täysi-ikäisiä 18-85 vuotiaita henkilöitä, jotka olivat kärsineet masennuksesta pidemmän aikaa. Homeopaattiset lääkeaineet olivat, niitä saaneille potilaille, valittu yksilöllisesti klassisen homeopatian perusperiaatteiden mukaisesti. Tutkimus antoi tukea sille, että homeopatia on toimiva ja vaaraton hoitomuoto.

 

 

Australian katsaus homeopatiantutkimuksista 2015

 

Australiassa tehtiin 2015 meta-analyysi homeopatiatutkimuksesta. Tutkimuksen lopputuloksena oli, että homeopatialla ei ole kuin plasebo-vaikutus.

 

Alun perin tutkimukseen otettiin 110 biolääketieteellistä ja 110 homeopaattista tutkimusta aluksi (n.13 000 potilasta), tulos näytti olevan homeopatialle positiivinen. Tämän jälkeen tutkijatiimi vaihdettiin kokonaan ja aloitettiin tutkimus alusta. Tämä herätti epäilyksiä siitä, että tutkimuksen tilannut taho oli etukäteen päättänyt haluamansa lopputuloksen ja muokkasi tutkimusta sen mukaiseksi. Mukaan otettavien tutkimusten määrää vähennettiin 21:een, jonka jälkeen vielä supistettiin määrä 8:aan laajempaan tutkimukseen, joita verrattiin 6:een biolääketieteelliseen tutkimukseen. Analyysin ulkopuolelle tarkoituksella jätetyt tutkimukset olivat niitä, joiden kohdalla homeopatian tulokset olivat merkittävästi parempia kuin plasebo.

 

Yliopistotutkijat ympäri maailmaa ovat kritisoineet tutkimuksen metodologisia virheitä, tulosten tarkoituksellista manipulointia ja se on todettu ideologisesti väritetyksi NHMRC Raportista on tehty valitus Australian valtion oikeusasiamiehelle. Tieteellinen läpinäkyvyys ja vastuullisuus eivät toteudu. Valitettavasti tätä tutkimusta käytetään perusteena homeopatiaa vastaan monissa maissa virallisella taholla.

 

Lähde: tutkimus 4 tekstin lopussa.

 

Homeopatian kliininen tutkimusnäyttö

 

Johtuen siitä, että homeopatia on aina yksilöllistä hoitoa, tulokset homeopatian tutkimuksista ovat joskus ristiriitaisia, jotkut positiivisia ja jotkut negatiivisia. Tämä johtuu siitä, että tutkimuksissa usein annetaan samaa lääkeainetta kaikille saman lääketieteellisen diagnoosin hoitoon. Tämä sotii homeopatian periaatteita vastaan, joka edellyttää lääkeaineen yksilöllistä valintaa ihmisen kokonaisuuden mukaan.

 

Hoidon vaikuttavuutta mittaavat pitkäaikais- ja yksilölliset seurantatutkimukset

vuorostaan osoittavat 70- 80% positiivisia tuloksia ja vertailevat tutkimukset ovat joko yhtä tehokkaita tai joissain tapauksissa on saatu parempia tuloksia, kuin lääketieteellisten hoitojen verrokkiryhmät.

 

 

Münchenin yliopistollisen lastensairaalan tutkimus homeopaattisesta hoidosta

 

Münchenin yliopistollisessa Dr von Haunersin lastensairaalassa on v. 1995 alkaen toteutettu

lasten hoidon integratiivista hoito- ja tutkimusohjelmaa. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä hoitomenetelmät ovat parhaiten sopivia lapsille, koskien hoidon vaikuttavuutta ja turvallisuutta. Tavanomaisen lääketietieteellisen hoidon ohella hoidetaan sekä avohoito- että vuodeosaston lapsipotilaita klassisen homeopatian menetelmin.

Homeopaattiset konsultaatiopyynnöt ovat viimeisen 20 vuoden aikana lisääntyneet. Hoitoon tulee

noin 1000 potilasta vuodessa ja homeopaattisen vastaanoton mahdollisuus koskee nykyään sairaalan

kaikkia klinikoita ja osastoja (neonatologia, oncologia, neurologia ym.) Tutkimus on laajennut myös

kahteen muuhun lastensairaalaan. Parhaiden lääketieteen menetelmien rinnalla käytetään integroidusti homeopatiaa ruokavalio-ohjeiden kanssa.

 

Lasten sairauksia, joiden hoidossa on saatu positiivisia tuloksia ovat lasten korva- ja

ylähengitystietulehdukset, atooppinen ihottuma, astma ja ruoka-aineallergiat. Hyviä tuloksia on myös saatu geneettisen sairauden, Prader-Willi-Syndroman oireita lievittävässä hoidossa. Tutkimuksen tähänastiset tulokset osoittavat, että homeopatia täyttää, sekä hoidon vaikuttavuus että turvallisuuskriteerit erittäin hyvin. 80% lasten vanhemmista toivoo lapsiaan hoidettavan täydentävästi homeopatialla.

Lähde tutkimus 5 kirjan lopussa.

 

Lääketieteellä ja täydentävillä hoidoilla on molemmilla omat vahvat osaamisalueensa

 

Akuuteissa ja henkeä uhkaavissa tilanteissa lääketieteen lääkkeet ja korkeatasoinen

teknologia ovat usein välttämättömiä, mutta kroonisissa vaivoissa ne ovat johtaneet lääkkeiden

ylikäyttöön, antibioottiresistenssiin ja lisääntyviin lääkkeiden sivuvaikutuksiin.

 

Lähde: tutkimus 6 tekstin lopussa.

 

Antibioottiresistenssi

”Antibioottiresistenssillä tarkoitetaan mikrobien kykyä vastustaa antibiootteja. Resistenssinsä avulla mikrobit pystyvät lisääntymään ja pysymään toimintakykyisinä antibiooteista huolimatta.

Vielä parikymmentä vuotta sitten uskottiin, että suurin osa bakteerien aiheuttamista taudeista olisi parannettavissa, uusien antibioottien avulla. Ajateltiin myös, että käytössä olevat antibiootit säilyttäisivät tehonsa pitkään. Monet lääkeyritykset siirsivät tutkimuksensa ja tuotekehittelynsä painopistettä muihin lääkeryhmiin. Vaikutusmekanismiltaan uudenlaisten antibioottien kehittely loppui lähes kokonaan. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä todella merkittävää uutta antibioottia, joka voisi ratkaista nykyiset resistenssiongelmat. Koska antibiootin kehittelyyn kuluu vähintään 5–10 vuotta, joudumme tulemaan toimeen nykylääkkeillä ehkä pitkäänkin.” Duodecim-lehti 11.6.2019

Vaikka antibiootit ovatkin erittäin tärkeitä, ne eivät ole harmittomia. Antibiootti ei valitse kohteekseen vain taudin aiheuttanutta bakteeria, vaan vaikuttaa satoihin elimistön bakteereihin. Kun kehosta häädetään antibiooteilla taudin aiheuttaja, häädetään myös elimistöä suojaavat bakteerit. Varsinkin suoliston tärkeät bakteerit saavat kyytiä. Tällöin antibiootille vastustuskykyinen bakteeri mahtuu livahtamaan kehoon tavallista helpommin. Tästä taas voi aiheutua uusi tauti, johon tarvitaan entistä vahvempia antibiootteja. Näin suoliston bakteerikanta kärsii, antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit saavat puhtia ja suolisto on hajalla.

Vastaanotollani kävi joitakin vuosia sitten pieni poika, joka oli saanut vuoden aikana 17 antibioottikuuria. Kaikki korvatulehduksiin. Tilannetta auttamaan oli asennettu putket, mutta nekään eivät auttaneet, korvat tulehtuivat edelleen. Tilanne oli se, että lääkäri ei uskaltanut antaa enää yhtään lisää, koska suolisto oli niin huonossa kunnossa ja pojan kasvukin oli lähes pysähtynyt.  Jos ei ole koskaan joutunut taistelemaan oireilevan vatsan kanssa, ei tämä aihe ehkä kosketa. Vatsan terveyttä ja sen tärkeyttä omaan hyvinvointiin ei osaa arvostaa, ennen kuin sen menettää. Suoliston hyvinvointi vaikuttaa niin paljon immuniteettiin. Mutta kirjoitetaan siitä lisää suoliston oireet osioissa. Vielä mainitsen kuitenkin, että homeopaattisen rakennehoidon aloituksen jälkeen, korvatulehduksia pojalla ei ole ollut.

Antibioottiresistenssi on kasvava terveysongelma Euroopan sairaaloissa. Koska resistenssi kasvaa ja uusia antibiootteja on hyvin vähän markkinoilla, tilanne on tietysti aika huolestuttava.

Bakteerit muuntuvat ajan myötä. Tilanne pahenee koko ajan, kun useat antibiootit eivät enää tehoakaan vaarallisiin bakteereihin. Tällaiset bakteerit voivat tulevaisuudessa kestää ihan kaikkia antibiootteja. Suurin syy antibioottiresistenssille on liiallinen ja turha antibioottien käyttö.

Tämän kansanterveysongelman ratkaisemiseksi EU pyytää jäsenmaitaan kiinnittämään huomiota antibioottien järkevään käyttöön. Neuvoston suositus on annettu 15.11.2001 (2002/77/EY) Tässä neuvoston suosituksessa korostetaan lääkkeille vaihtoehtojen kehittämistä ja uusia ehkäisymenetelmiä infektioiden hoitoon.

WHO suosittelee lisäämään luontaishoitojen käyttöä yhdessä lääketieteen kanssa.

Lähde tutkimus 7 tekstin lopussa.

 

Homeopatia on hyödyllinen integratiivisena hoitona antibioottiresistenssin ongelmassa, erityisesti

lasten ylähengitystulehduskierteissä. Viimeisimmät tulokset kliinisillä tutkimuksilla osoittavat, että homeopatia on tehokas hoitomuoto ylähengitystietulehduksiin; potilaat paranevat nopeammin vähemmillä haittavaikutuksilla. Antibiootteja ei tarvittu ja laajempia terapeuttisia mahdollisuuksia käytettiin, kuin tavanomaisessa lääketieteessä. Ylähengitystieoireet sisälsivät oireita kuten yskä, nielutulehdus, keskikorvantulehdus, akuutti poskiontelon tulehdus ja muita vastaavia.

Lähde: tutkimus 8 kirjan lopussa

 

Trichard et al. (2005) vertaili homeopaattista strategiaa ja antibioottistrategiaa, kun lääkäreiden vastaanotolla hoidettiin akuutteja ylähengitystietulehduksia. Tutkimuksessa oli mukana 499 lasta iältään 18 kuukautta – 4 vuotta. Homeopatialla saatiin selkeästi paremmat tulokset niin akuutissa hoidossa kuin komplikaatioissa. Vanhempien poissaolot töistä olivat vähäisemmän, lisäksi hoito oli halvempaa.

Lähde: tutkimus 9 tekstin lopussa.

 

Homeopatia on tehokas hoitomuoto infektioihin itsekseen ja yhdessä antibioottien kanssa.

Homeopatia on turvallista. Haittavaikutukset tutkimuksissa ovat minimaaliset, tai niitä ei ole.

 

lähde tutkimus 1

http://www.efpam.eu/D18-2015-Profile-of-an-industry.pdf

 

lähde tutkimus 2

 

https://homeopathyeurope.org/

 

Lähde tutkimus 3

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h2943e/h2943e.pdf

Lähde tutkimus 4

 

Shang A, et al. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? Comparative study

of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet 2005; 366: 726-32

 

HRI analyysi: https://www.hri-research.org...//the-lancet-paper-by-shang-et-a

Hanh. R. 2013. Homeopathy: Meta-Analyses of Pooled Clinical Data. Forschende

Komplementär medizin, 20:376–381 DOI: 10.1159/00035591

 

Lüdtke, R. & Rutten, A. L. B. The conclusions on the effectiveness of homeopathy highly

depend on the set of analyzed trials. J. Clin. Epidemiol., 2008; 61: 1197–1204

 

https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2017/04/20170405

 

Lähde tutkimus 5

Kruse et al. Which role does homeopathy play in the project “Integrative Pediatrics” at three children's hospitals in Germany? Allgemeine Homöopathische Zeitung 262(02):2-76 ·2017. DOI: 10.1055/s-0037-1601142

Kruse et al. Homeopathy in children with Prader-Willi-Syndrome, a genetic disease. Allgemeine

Homöopathische Zeitung 262(02):2-76 ·2017. DOI: 10.1055/s-0037-1601143

M Dorcsi-Ulrich et al. Allergic diathesis in the medical practice of a homeopathic pediatrician.

Allgemeine Homöopathische Zeitung 262(02):2-76 · 2017. DOI: 10.1055/s-0037-

1601104

 

Lähde tutkimus 6

(www.europarl.europa.eu/cmsdata/135562/ENVI 2017-10 WS CAM PE 614, Europa parlamentin

workshop, 2017 Bryssel

 

Lähde tutkimus 7

https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/WhoGlobalReportOnTraditionalAndComplementaryMedicine2019.pdf?ua=1&fbclid=IwAR3uNo4qL-qFwAGLbbLxkKo2IpUz7DLkO-5QlFaVEkerJJkjZOzXxbI1n0E

 

Lähde tutkimus 8

EUROCAM Second-update-international-survey-URTIs

https://facultyofhomeopathy.org/wpcontent/uploads/2018/02/Second-update-international-survey-

URTIs.pdf

 

Lähde tutkimus 9

Trichard M, Chaufferin G Nicoloyannis N (2005). Pharmacoeconomic comparison between homeopathic and antibiotic treatment strategies in recurrent acute rhinopharyngitis in children. Homeopathy, 94:3–9.

bottom of page